RƏSMLƏR

Bütün işlər
Kompozisiya
Mənzərə
Naturmort
Nu
Portret
Qrafika
 • XATİRƏ ŞƏKİL, 65x50, 1997
 • LENİNQRAD XATİRƏLƏRİ, 45x55,1997
 • Emalatxana, 60x50,1997
 • YAŞASIN İSTANBUL, 60x100, 1997
 • MÜZAKİRƏ, 40x35, 1998
 • AĞILSIZ KRAL, 35x40, 2000
 • FALA BAXANLAR, 35x40, 2000
 • ETUD, 70x40, 2000
 • ADƏM VƏ HƏVVA, 70x75, 2000
 • KLOUNLAR, 35x40, 2000
 • RƏSSAM VƏ MODEL, 40x55, 2000
 • MƏŞQ, 35x40, 2000
 • DEDİ-QODU, 30x45, 2001
 • İTALİYALI QIZ, 160x120, 2001
 • SÖHBƏT, 160x120, 2001
 • KAFEDƏ, 40x40, 2003
 • ƏTİRLİ GECƏ, 60x75, 2003
 • OYUN, 50x70, 2003
 • SƏHNƏYƏ HAZIRLIQ, 40x40, 2003
 • QIZILBAŞLAR, 40x80, 2003
 • PİR, 80x100, 2004
 • ŞƏRQ MOTİVİ, 140x70, 2004
 • SARI ÇƏTİRLİ QIZ, 50x40, 2004
 • ƏYLƏNCƏLİ GECƏ, 40x50, 2005
 • AĞILSIZ KRAL, 60x80, 2005
 • FALÇI, 45x50, 2005
 • NƏZƏR DƏYMƏSİN, 110x130, 2005
 • ƏBƏDİYYƏ DOĞRU, 140x70, 2006
 • GEDİŞ, 140x70, 2006
 • GƏLİŞ, 140x70, 2006
 • MƏN DƏ ORDAYAM, 140x70, 2006
 • BAYRAM, 50x60, 2006
 • İLHAM PƏRİSİ, 60x70, 2006
 • GÖZLƏR YOLLARDA, 45x60, 2006
 • SABAH HAQQINDA SÖHBƏT, 60x80, 2006
 • SƏHNƏYƏ HAZIRLIQ, 50x100, 2006
 • ÇƏKİLİŞƏ HAZIRLIQ, 50x60, 2006
 • XONÇA APARANLAR, 50x70, 2006
 • SƏHNƏ ARXASINDA, 40x50, 2006
 • AD GÜNÜ, 70x140, 2007
 • KLOUNLAR, 70x50, 2007
 • MƏN DƏ ORDAYAM, 40x60, 2008
 • SİRK, 80x70, 2008
 • YEDDİ GÖZƏL, 75x100, 2008
 • AD GÜNÜ, 50x60, 2009
 • MƏN İNDİ GƏLİRƏM, 140x70, 2009
 • YAY, 140x70, 2009
 • YAZ, 140x70, 2009
 • RƏSSAM VƏ MODEL, 140x70, 2009
 • HƏZİN MUSİQİ, 110x90, 2009
 • GÜNAYDIN, 110x90, 2009
 • AYNUR, 50x70, 2010
 • SƏHNƏ ARXASI FASİLƏ, 80x70, 2010
 • SƏHNƏ ARXASI, 40x55, 2010
 • MƏN HAMIDAN QƏŞƏNG DÜŞMÜŞƏM, 140x70, 2010
 • MUĞAM, 70x62, 2010
 • YENİ ROMAN, 180x120, 2010
 • RƏFİQƏLƏR, 40x55, 2010
 • ŞƏNLİK, 50x70, 2010
 • RƏSSAM VƏ MODEL, 52x40, 2010
 • SƏHNƏYƏ HAZIRLIQ, 60x70, 2010
 • RƏFİQƏLƏR, 60x70, 2010
 • ƏRƏB MUSİQİ, 50x64, 2010
 • MƏN HAMIDAN QƏŞƏNG DÜŞMÜŞƏM, 140x70, 2010
 • TÜTƏKÇİ, 150x80, 2011
 • TUTUQUŞLAR, 60x70, 2011
 • QIZIL BALIQ, 140x70, 2011
 • MƏN YORULMUŞAM, 80x20, 2011
 • MƏN YORULMUŞAM, 80x20, 2011
 • BAYRAM AXŞAMI, 48x36, 2011
 • RƏFİQƏLƏR, 40x50, 2011
 • FİLMƏ HAZIRLIQ, 40x100, 2011
 • SƏN DƏ MƏNİ SEVİRSƏN, 56x40, 2012
 • AXŞAM, 70x140, 2012
 • DEDİ-QODU KAFESİ, 94x60, 2012
 • BALACA KLOUNLAR, 110x110, 2012
 • BALERİNALAR, 70x140, 2012
 • BİZ KLOUNLARIQ, 70x110, 2012
 • SABAH HAQQINDA SÖHBƏT, 70x80, 2012
 • RƏFİQƏLƏR, 70x80, 2012
 • YORĞUNLUQ, 70x90, 2012
 • AKTRİSA, 110x80, 2012
 • BALIQLAR, 140x70, 2012
 • SƏHNƏ ARXASI, 220x120, 2012
 • BALERİNALAR, 223x120, 2012
 • GÜL BAĞÇASI, 80x200, 2013
 • YATMIŞ MƏLƏK, 70x140, 2013
 • YATMIŞ MƏLƏK, 70x140, 2013
 • YATMIŞ MƏLƏK, 70x140, 2013
 • İSTİRAHƏT, 90x200, 2013
 • MƏN YORULMAŞAM, 140x70, 2013
 • SƏHNƏ ARXASI, 150x100, 2013
 • FALABAXANLAR, 155x230, 2013
 • KÜSMÜŞ MƏLƏK, 100x100, 2013
 • LƏNKƏRAN QADINLARI, 50x70, 2013
 • XONÇA APARANLAR, 53x153, 2014
 • XATİRƏLƏR, 140x70, 2014
 • AD GÜNÜ, 140x70, 2014
 • RƏFİQƏLƏR, 60x50, 2015
 • ŞƏRQ QADINI, 70x50, 2015
 • AD GÜNÜ, 70x140, 2015
 • QAPALI ÇARŞI, 70x140, 2015
 • BAYRAM, 80x100, 2015
 • BAYRAM, 140x70, 2015
 • KÜSƏYƏN, 90x90, 2015
 • QULAQ ASAN, 100x80, 2015
 • İSTİRAHƏT, 130x80, 2010
 • AD GÜNÜ, 200x150
 • UNİSON, 220x180, 2015
 • GECƏ SİMFONİYASI, 180x130, 1997
 • NU, 45x30, 1997
 • ŞƏHƏRİN İŞIĞI, 40x30, 2004
 • YAY NATURMORTU, 70x75, 2005
 • ALMA AĞACININ ALTINDA, 57x31, 2008
 • NU, 70x60, 2009
 • QARA QIZ, 140x70, 2009
 • NU, 44x54, 2009
 • NATURAÇI QIZ, 140x70, 2012
 • GÜZGÜ QARŞISINDA, 38x63, 2013
 • NEFTÇALA, 20x90, 2001
 • KÜR SAHİLİNDƏ, 70x140, 2002
 • MÖCÜZƏLİ TORPAQ, 70x140, 2002
 • YAĞIŞDAN SONRA, 40x50, 2003
 • ALTIAĞAC, 60x70, 2003
 • ASTARA, 80x100, 2004
 • SAHİL, 60x80, 2004
 • KÜR SAHİLİNDƏ, 70x140, 2006
 • YAĞMURLU GÜN, 78x59, 2006
 • SƏHƏR, 80x90, 2007
 • QIŞ, 40x50, 2008
 • ÇİNARLAR, 50x80, 2008
 • BAHAR, 70x140, 2009
 • NEFTÇALA, 70x140, 2009
 • MƏNZƏRƏ, 140x70, 2010
 • KƏNDİMİZ, 40x55, 2010
 • QIŞ, 69x49, 2010
 • MOSKVA, 50x70, 2010
 • SƏHƏR, 80x45, 2010
 • ÇİÇƏKLƏNƏN AZƏRBAYCAN, 160x110, 2011
 • QUBA MƏNZƏRƏSİ, 60x80, 2011
 • MAY, 90x90, 2012
 • QUBA, 80x100, 2012
 • 70x90, 2012
 • NEFTÇALA BAHARI, 43x50, 2012
 • BAHAR, 70x140, 2012
 • BAHAR, 70x80, 2012
 • BAHAR, 70x140, 2012
 • MƏNZƏRƏ, 70x140, 2012
 • MƏNZƏRƏ, 50x60, 2012
 • NOVRUZ, 30x40, 2012
 • BAZAR, 79x39, 2014
 • SAHİL, 30x45, 2015
 • SİNTRA, 35x-70, 2015
 • MƏNZƏRƏ, 70x100, 2015
 • MƏNZƏRƏ, 70x110, 2015
 • NATURMORT, 60x80, 2004
 • SƏHƏR NATURMORTU, 80x120, 2004
 • 8 MART, 70x140, 2004
 • ÇAXIRLA NATURMORT, 70x80, 2004
 • NATURMORT, 80x90, 2005
 • NATURMORT, 60x80, 2005
 • ŞƏRQ NATURMORTU, 100x120, 2006
 • NATURMORT, 100x80, 2006
 • QIRMIZI NATURMORT, 100x120, 2006
 • NATURMORT, 99x77, 2008
 • NATURMORT, 89x60, 2011
 • GÜLLƏR, 75x100, 2015
 • QIRMIZI NATURMORT, 70x85, 2015
 • 23x10
 • Nu
 • GƏNC AKTRİSA, 80x70, 2000
 • BALERİNALAR, 50x100, 2007
 • RƏQS, 70x100, 2011
 • 80x50, 2011
 • 80x50, 2011
 • 80x50, 2011
 • 80x50, 2011
 • AYNUR, 55x45, 1988
  AYNUR, 55x45, 1988
 • ATAMIN PORTRETİ, 50x50, 1988
  ATAMIN PORTRETİ, 50x50, 1988
 • AKTRİSA, 60x70,1997
  AKTRİSA, 60x70,1997
 • BAĞBAN, 70x70,1998
  BAĞBAN, 70x70,1998
 • LEYLA, 70x60, 1999
  LEYLA, 70x60, 1999
 • AIDA, 160x110, 2000
  AIDA, 160x110, 2000
 • PORTRET, 60x80, 2000
 • YAY, 70x70, 2001
  YAY, 70x70, 2001
 • ROMA PAPASININ PORTRETİ, 120x170, 2004
  ROMA PAPASININ PORTRETİ, 120x170, 2004
 • QIZIL GÜL, 55x45, 2002
  QIZIL GÜL, 55x45, 2002
 • ETÜD, 40x30, 2005
  ETÜD, 40x30, 2005
 • ETÜD, 20x30, 2008
 • PORTRET, 60x60, 2010
 • NƏRGİZ, 40x40, 2010
  NƏRGİZ, 40x40, 2010
 • TURAN, 70x50, 2011
  TURAN, 70x50, 2011
 • AKTRİSA, 80x65, 2011
 • NƏZƏR DƏYMƏSİN, 60x55, 2011
  NƏZƏR DƏYMƏSİN, 60x55, 2011
 • MÜĞƏNNİ, 110x80, 2012
  MÜĞƏNNİ, 110x80, 2012
 • PORTRET, 60x50, 2012
  PORTRET, 60x50, 2012
 • QIRMIZI GEYİMLİ QADIN, 70x60, 2012
  QIRMIZI GEYİMLİ QADIN, 70x60, 2012
 • AYTAC, 40x30, 2012
  AYTAC, 40x30, 2012
 • LALƏ, 50x30, 2012
  LALƏ, 50x30, 2012
 • ETİBAR, 60x50, 2012
  ETİBAR, 60x50, 2012
 • PORTRET, 70x80, 2012
  PORTRET, 70x80, 2012
 • RƏSSAM, 50x40, 2012
  RƏSSAM, 50x40, 2012
 • AKTRİSA, 40x50, 2012
  AKTRİSA, 40x50, 2012
 • ŞAHZADƏ, 130x103, 2013
  ŞAHZADƏ, 130x103, 2013
 • PORTRET, 40x50, 2013
  PORTRET, 40x50, 2013
 • PORTRET, 70x60, 2013
  PORTRET, 70x60, 2013
 • PORTRET, 150x100, 2013
  PORTRET, 150x100, 2013
 • GÜLLƏR, 180x127, 2013
  GÜLLƏR, 180x127, 2013
 • PORTRET, 40x50, 2013
  PORTRET, 40x50, 2013
 • SƏBİNƏ, 65x55, 2013
  SƏBİNƏ, 65x55, 2013
 • PORTRET, 70x50, 2015
  PORTRET, 70x50, 2015
 • PORTRET, 75x55, 2015
  PORTRET, 75x55, 2015
 • PORTRET, 60x50, 2015
  PORTRET, 60x50, 2015